Mapy jsou naše parketa!

Disponujeme vlastními mapovými daty, která si sami dle potřeb aktualizujeme. Jsme schopni vytvořit různé tematické mapy od Evropy, přes ČR, turistické mapy regionů až do úrovně plánů měst. Díky těmto mapovým podkladům máme možnost uspokojit i ty nejnáročnější požadavky klienta. S mapami máme zkušenosti už více než dvacet let. Proto pro nás není problém zhotovit konkrétní výřezy map přesně na míru. Jsme schopni pracovat s různými podklady a formáty dat, data kombinovat a tvořit webové mapové aplikace.

Nástěnné mapy

Vyrábíme nástěnné mapy, které i tiskneme na vlastním velkoformátovém plotru. Nejběžnější jsou různé tematické mapy České republiky, mapy krajů, regionů, plány měst, či turistické oblasti. Velmi často chystáme konkrétní výřezy dle požadavků klienta. Samozřejmostí po tisku jsou dokončovací práce, jako je ochranná laminace s UV filtrem, závěsné lišty či rámování.

Skládané mapy

Mimo mapových podkladů máme vlastní grafické studio, takže jsme schopni vytvořit mapu včetně grafického návrhu obálky, případně zadní textové strany s fotkami. Zajišťujeme i focení, gramatické korektury a překlady do cizích jazyků. Formáty map se pohybují od složených A4 formátů po maximální formát 960×660 mm.

Trhací mapy

Pro regiony, města a obce, případně jejich informační centra, běžně chystáme tzv. trhací mapy, kdy do map vyznačujeme atraktivní turistická či jinak důležitá místa, tzv. zájmové body, a to ve spolupráci a dle požadavků klienta. Nejběžnější formáty jsou A4 a A3. Mapy jsou slepeny do bloků, nejčastěji po 250 ks.

Minimapky

Jako specializovanou formu skládaných map nabízíme tzv. minimapky, jejichž velikost ve složeném stavu je „euro“ formát vizitky, a to 80×55 mm. Mapky jsou vlepeny do pevné papírové obálky. Vzhledem k atraktivní velikosti jsou skvělou formou reklamního produktu, běžné použití je též pro ski areály atp.

Naučné stezky

Nejen pro děti zajišťujeme kompletní výrobu informačních stojanů od grafického návrhu a zpracování map po vlastní výrobu a hlavně dopravu a instalaci na určeném místě. Vyrábíme též specializované výukové a herní prvky, které bývají vhodným doplňkem naučných panelů.

Webové mapové aplikace

Vzhledem k tomu, že technologie velmi pokročily a všichni jsme dnes online, a to i venku na mobilních zařízeních, tvoříme na zakázku též mapové aplikace různých zaměření. Funkcionalita je dnes obrovská a jsme schopni vše přizpůsobit potřebám zákazníka.

Pasporty

Pasportizace různých objektů, nejčastěji sloupů veřejného osvětlení (VO), nebo např. dopravního značení (DZ), je běžnou součástí našich mapových prací. Dnes už samozřejmě vše digitálně a online, v mapových aplikacích s příslušnými databázemi.

Aktualizace dat v terénu

Jedním z nejběžnějších způsobů aktualizace mapových dat je stále terénní mapování. Dříve to probíhalo formou tištěných mapových podkladů, do kterých se změny zapisovaly a následně přenášely do mapy na PC, dnes aktualizujeme v terénu online, pomocí tabletu a mapové aplikace. Digitalizace a online mapy přináší řadu výhod, např. rychlejší zapracování změn pro klienta, které se děje v podstatě ihned.