1. Krok - Schránka s klíči

Schránku s klíči najdete z boku konstrukce schránek na čele budovy (viz foto). Schránku odemknete pomocí číselného kódu, který jste obdrželi emailem. Na číselníku zvolte číselnou kombinaci a poté páčkou nalevo od číselníku odemknete.

Nikdy nenechávejte prosím schránku otevřenou a vždy po vyjmutí nebo vložení klíčů schránku zase zavřete, změňte číselný kód a zatáhněte plastovou krytku!

2. Krok - Odemknutí

Odemkněte hlavní bránu a následně za sebou zamykejte v případě pronájmu mimo pracovní dny a dobu 8.00-16.00 hodin. Projděte průjezdem a na nádvoří po levé straně najdete zelené dveře (viz foto). Po odemčení dveří bude nutné vypnout bezpečnostní systém, který se nachází napravo za zelenými dveřmi.

Segmenty bezpečnostního systému fungují jako semafor. Když svítí zelená, alarm je odjištěný a vy se můžete volně pohybovat po objektu. Naopak červená stejně jako na přechodu značí STOP. Objekt je zajištěný proti zlodějům a neoprávněné vniknutí alarm ihned zaznamená.

3. Krok - Deaktivace alarmu

Než otevřete zelené dveře, přichystejte si zelený čip na svazku klíčů. Pro vypnutí bezpečnostního systému máte 30 vteřin od otevření zelených dveří. Po otevření zelených dveří začne blikat zeleně levé tlačítko u segmentu „SPOJOVAČKA“, toto tlačítko zmáčkněte, následně zmáčkněte levé tlačítko u segmentu „ŠKOLÍCÍ MÍST.“ a přiložte zelený čip do spodní poloviny ovládání alarmu (viz video u bodu 4). Po zaznění tónu načtení čipu se u těchto segmentů levé tlačítka rozsvítí zeleně. Nyní je objekt odjištěn, můžete odemknout první dveře po pravé straně označené nápisem „Školící místnost“, šatna je pak o dveře dál.

V případě že máte objekt rezervován v pracovní dny mezi 8-16. hodinou, je možné, že jeden nebo oba segmenty budou již deaktivované. V tomto případě při odchodu bezpečnostní systém neaktivujte, pokud Vám nebylo řečeno jinak.

4. Krok - Zamknutí a aktivování alarmu

Při odchodu postupujte v opačném pořadí, zamknout dveře školící místnosti a šatny, aktivovat alarm – u segmentů „SPOJOVAČKA“ a „ŠKOLÍCÍ MÍST.“ zmáčkněte pravé tlačítka a následně přiložte čip. Po pípnutí se začne zvukovým znamením odpočítávat 30 vteřin, do této doby opusťte chodbu a v klidu zamkněte zelené dveře z venčí. Bránu za sebou zamkněte (v případě odchodu mimo pracovní dny a dobu 8-16 hodin) na 2 západy a klíče vložte do schránky dle bodu 1.